Met je bijdrage kunnen wij slachtoffers van anti LHBTIQ+ geweld ondersteunen in de strijd tegen onrecht en kunnen we initiatieven ondersteunen die gericht zijn op het versterken van acceptatie en tolerantie en het tegengaan van geweld en discriminatie tegen de Regenboog gemeenschap

ANBI 

Dusty Foundation wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Voordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Kiest u voor een periodieke gift gedurende 5 jaar, dan geldt er geen drempel. (meer informatie kunt u vinden op de site van de belastingdienst).  

Als ANBI stichting mogen wij informatie en verantwoording publiceren via de site van een overkoepelende brancheorganisatie 

 

Verantwoording ANBI doet Dusty Foundation op:

https://www.geef.nl/nl/doel/dusty-foundation/anbi